PN-EN 17100:2015

PN-EN 17100:2015

Norma PN-EN 17100:2015  to norma jakościowa dotycząca usług tłumaczeniowych. Określa ona wymogi świadczenia usług tłumaczeniowych, wyznaczając i ujednolicając standardy procedur wykonywania i weryfikacji tłumaczeń, rekrutacji i kompetencji tłumaczy, relacji z klientem oraz usług dodatkowych.

Norma 17100:2015 składa się z trzech głównych części:
 1. Wymagania podstawowe, dotyczące:
  • zasobów ludzkich – dotyczą kompetencji tłumaczy (znajomość języków, pozyskiwanie informacji i ich przetwarzanie, znajomość kultury, posługiwanie się narzędziami potrzebnymi do realizacji programu),
  • zasobów technicznych – (określenie wymagań dotyczących środków technicznych niezbędnych do realizacji usług tłumaczeniowych w tym sprzętu i wyposażenia i środków bezpieczeństwa i poufności przy postępowaniu z dokumentami i danymi),
  • systemu zarządzania jakością (określenie zasad opracowania i dokumentowania systemu jakości w tym tworzenia procedur i formułowania celów),
  • zarządzania realizacją zleceń (wymagania dotyczące procesu realizacji usług tłumaczeniowych od rejestracji i przydzielania zleceń, poprzez obróbkę wstępną, analizę tekstu aż do procesu tłumaczenia  tekstu, jego sprawdzenie, weryfikację, redakcję i korektę aż po kontrolę końcową opracowanego tłumaczenia).
 2. Procedury w usługach tłumaczeniowych – udokumentowane procedury służące zarządzaniu projektem.
 3. Relacja dostawcy usług tłumaczeniowych z klientem.

 

Korzyści z posiadania PN-EN 17100:2015:

 • zwiększenie wydajności pracy,
 • zmniejszenie liczby reklamacji,
 • podniesienie wiarygodności biura,
 • sprawniejsze zarządzanie realizacją usług tłumaczeniowych,
 • nadzór i monitorowanie procesu tłumaczenia.