ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Międzynarodowa Organizacja ds. Standaryzacji (ISO) we wrześniu 2015 opublikowała nową normę ISO 9001. Głównym celem aktualizacji normy jest dostosowanie wymagań standardu do zmieniających się warunków w coraz bardziej dynamicznym świecie biznesu, a jednocześnie wykreowanie standardu przyjaznego dla przedsiębiorców.

Wszystkie przedsiębiorstwa posiadające wdrożoną normą ISO 9001:2008, które chcą utrzymać normę w swojej firmie, muszą ją zaktualizować do września 2018 roku.

Nowa norma ISO 9001 ma jeszcze bardziej wychodzić naprzeciw potrzebom klienta i integrować potrzeby rynku. Współczesne organizacje działają bowiem w bardzo dynamicznym środowisku, co stawia przed nimi nowe wyzwania.

Główne założenia znowelizowanej normy ISO 9001:2015 to:

  • dostarczenie organizacjom odpowiedniego zestawu wymagań;
  • większe dostosowanie do wszystkich typów i rozmiarów organizacji;
  • skupienie uwagi na efektywnym zarządzaniu procesami w celu zapewnienia oczekiwanych wyników;
  • uwzględnienie zmian technologicznych i w systemowym zarządzaniu jakością;
  • ułatwienie wdrożenia i interpretacji wymagań przez organizacje, ich dostawców i firmy certyfikujące;
  • opisanie wymagań standardu prostym językiem i zapewnienie odpowiedniej interpretacji.

Wśród różnic między wersją 2015 a 2008 należy wymienić między innymi takie aspekty jak:

  • Kierownictwo firmy zostało zobligowane do  większego zaangażowania w procesy opisane normą ISO.
  • Nowa norma bardziej zdecydowanie ukierunkowuje na cele i zmusza do planowania drogi ich osiągnięcia.
  • Organizacje staną wobec zadania przeanalizowania zagrożeń jakim podlegają i zaplanowania odpowiedniego dla siebie systemu zarządzania jakością, czyli system stanie się bardziej elastyczny i dostosowany do realnych warunków działania przedsiębiorstwa.
  • Większą wagę skierowano na procesy, produkty i usługi realizowane na zewnątrz.