ISO 29990

ISO 29990

Zarządzanie jakością ułatwia organizacjom szkoleniowym sporządzenie nowych ofert zgodnie z zapotrzebowaniem na kwalifikacje, które zmieniają się znaczenie szybciej w porównaniu z przeszłością bez konieczności akceptacji znacznych wahań lub pogorszenia w odniesieniu do wartości użytkowej osiągniętych wyników i zadowolenia klienta.

Norma EN ISO 29990:2010  to międzynarodowy standard, który skierowana jest do instytucji świadczących usługi edukacyjne, kadr dydaktycznych i osób uczących się, do dalszych klientów oraz osób zainteresowanych dziedziną edukacji. Standard jest przede wszystkim przewidziany dla zaspokojenia potrzeb każdej formy dokształcania i szkolenia oraz kształcenia zakładowego, może być jednak szerzej stosowany przez szkoły, centra kształcenia zawodowego i szkoły wyższe.

Norma EN ISO 29990:2010 może być wdrożone przez:

 • szkoły podstawowe;
 • technika, licea;
 • szkoły kształcenia ustawicznego;
 • szkoły zawodowe;
 • firmy szkoleniowe;
 • uniwersytety i uczelnie wyższe;
 • i inne.

Standard zawiera system jakości dopasowany do specyfikacji branży edukacyjnej, nastawionej na realizację celów biznesowych. Nowe podejście stanowi znaczne ułatwienie i ogranicza zbędne dla specyfiki branży procedury i zapisy.

EN ISO 29990:2010 w sposób skuteczny może być zintegrowany z normą ISO 9001:2008.

Korzyści z wdrożenia normy ISO 29990:2010:

 • Wzrost konkurencyjności organizacji świadczących usługi edukacyjne;
 • Rozwój wewnętrznych zdolności organizacji do doskonalenia jakości usług edukacyjnych;
 • Jasno określone i udokumentowane procesy;
 • Poprzez minimalizację ryzyka – zapewnienie ciągłości działania organizacji edukacyjnej;
 • Dodatkowe punkty przyznawane w przetargach;
 • Wyższa jakość oraz optymalizacja procesów edukacyjnych;
 • Racjonalizacja ponoszonych kosztów.