ISO 29990:2010

ISO 29990:2010 pomoże Państwu skutecznie zarządzać jakością usług edukacyjnych. Jeśli do tej pory mieli z tym Państwo jakiekolwiek problemy, teraz odejdą one w zapomnienie.
ISO 29990:2010, czyli Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia i szkolenia, wprowadza szereg rozmaitych rozwiązań, dzięki którym efektywność i jakość realizowanych usług edukacyjnych momentalnie wzrośnie, a Państwa firma jedynie na tym skorzysta. Wdrażanie ISO 29990:2010 kierowane jest do klientów biznesowych, którzy na co dzień obracają się w usługach szkoleniowych(są dostawcami usług edukacyjnych) i chcieliby je przenieść na dużo wyższy pułap.

Wdrażanie ISO 29990:2010 – Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia i szkolenia

Norma ISO 29990:2010 to międzynarodowy standard, który skierowany jest do instytucji świadczących usługi edukacyjne, kadr dydaktycznych i osób uczących się oraz osób zainteresowanych dziedziną edukacji. Standard jest przede wszystkim dedykowany zaspakajaniu potrzeb dokształcania i szkolenia (w tym  kształcenia zakładowego), może być jednak szerzej stosowany przez szkoły, centra kształcenia zawodowego i szkoły wyższe.

ISO 29990:2010 może być wdrożona przez:

 • szkoły podstawowe,
 • technika, licea,
 • szkoły kształcenia ustawicznego,
 • szkoły zawodowe,
 • firmy szkoleniowe,
 • uniwersytety i uczelnie wyższe,
 • inne.

Jak widać wyraźnie, Standard zawiera system jakości dopasowany do specyfikacji branży edukacyjnej, dlatego warto, aby wzięli go Państwo pod uwagę w swoich codziennych działaniach jako dostawcy usług edukacyjnych.

Norma ISO 29990:2010 – jakie korzyści można z tego wyciągnąć?

ISO 29990:2010 sprzyja osiągnięciu wzrostu konkurencyjności wszelkich organizacji, które zajmują się świadczeniem usług szkoleniowych. Poprzez wdrożenie standardu stawia się na rozwój wewnętrznych zdolności organizacji, a także dokumentuje się wszelkie procesy w niej zachodzące. Wdrażanie ISO 29990:2010 zminimalizuje się ryzyko związane z ciągłością działania organizacji edukacyjnych.

Certyfikat jakości usług edukacyjnych ISO 29990 może być bez problemów zintegrowany z normą ISO 9001:2015 lub też dowolną inną normą. Odpowiadają za to doświadczeni pracownicy, więc nie muszą się Państwo o nic martwić.

W wielu przypadkach wdrożenie standardu pozwala na uzyskanie dodatkowych punktów w różnego rodzaju przetargach edukacyjnych, więc jak widać wyraźnie zdecydowanie się na rozpoczęcie przygody z ISO 29990 może być bardzo opłacalnym przedsięwzięciem. To właśnie dzięki ISO 29990 placówki edukacyjne oraz firmy szkoleniowe znacznie się rozwijają i zyskują sporą przewagę nad konkurencją.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl