FSC

FSC

FSC to skrót od angielskiej nazwy organizacji Forest Stewardship Council Asociación Civil (polska nazwa – System Certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu oraz Gospodarki Leśnej), założonej w 1993 roku, w Meksyku.

Celem działalności tej organizacji jest popularyzacja sposobu prowadzenia gospodarki leśnej, która na zasadach równorzędnych uwzględnia aspekty ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze lasów i leśnictwa na całym świecie. Stowarzyszenie FSC skupia zarówno osoby fizyczne jak i instytucje czy firmy. Wszelkie decyzje podejmuje w drodze konsensusu.

Standardy FSC przeznaczone są dla całego obszaru łańcucha gospodarki drzewnej oraz łańcucha pochodzenia produktu (tj. od lasu do klienta), m.in. dla:

 • tartaków;
 • producentów mebli i wyrobów stolarskich;
 • wytwórni płyt (wiórowych, pilśniowych) i sklejek;
 • producentów wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;
 • wytwórni budynków prefabrykowanych;
 • producentów opakowań drewnianych, ram do obrazów itp.;
 • zakładów papierniczym,
 • dystrybutorów drewna i produktów pochodzenia leśnego.

Parlament UE uznał za priorytetowe działania zwalczające handel nielegalnie pozyskanym drewnem oraz zmierzające do ochrony światowych zasobów leśnych. Rozporządzenie UE nr 995/2010 z dnia 20.10.2010r. nakłada specjalne obowiązki na „podmioty wprowadzające do obrotu drewno i produkty z drewna”, określając jednocześnie dotkliwe sankcje za ich nieprzestrzeganie.

Korzyści wdrożenia i certyfikowania systemu FSC:

 • produkcja, przetwarzanie i handel drewnem i produktami pochodzenia leśnego w zgodzie z wymaganiami dyrektywy UE jest jednym z warunków umożliwiających wprowadzenie i swobodny przepływ produktów w całej Unii Europejskiej;
 • certyfikat i logo FSC jest coraz częściej wymagane przez kontrahentów i klientów, którzy żądają potwierdzenia, że kupowane przez nich elementy z drewna nie zostały wytworzone na terenach zagrożonych, a ich produkcja nie pogwałca praw lokalnych społeczności;
 • zarządzanie ryzykiem, chroniące przedsiębiorstwo przed pogorszeniem wizerunku, utratą klientów i przychodów. – Wymagania systemów certyfikacji łańcucha dostaw obejmują narzędzia due diligence umożliwiające identyfikację i odseparowanie drewna pochodzącego z nieznanych, nielegalnych i kontrowersyjnych źródeł;
 • dzięki rozpoznawalnym na całym świecie znakom FSC, wzrasta przewaga konkurencyjna i wartość rynkowa przedsiębiorstwa.

Wszyscy producenci i dystrybutorzy drewna i produktów z drewna, muszą do dnia 03.03.2013 r. wdrożyć system zasad należytej staranności obejmujący procedury i środki służące m.in. identyfikacji źródła pochodzenia drewna i oceny ryzyka.