AEO

AEO

AEO to skrót od angielskiej nazwy “Authorised Economic Operator”, co oznacza upoważnionego przedsiębiorcę. Jest to status przyznawany przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą, np. importują towary spoza Unii Europejskiej. Oto kilka kluczowych informacji na ten temat:

Status AEO jest przyznawany na wniosek przedsiębiorcy złożony do organu celnego.

Przedsiębiorca nie ma prawnego obowiązku uzyskania statusu AEO, ale posiadanie go niesie ze sobą wiele korzyści.

Korzyści z posiadania statusu AEO:

Rozliczanie VAT z tytułu importu: Przedsiębiorcy z certyfikatem AEO mogą korzystać z preferencyjnych procedur celnych, w tym rozliczać VAT z tytułu importu w sposób uproszczony.

Zmniejszenie kwoty zabezpieczenia generalnego: Posiadacze statusu AEO mogą zmniejszyć kwotę zabezpieczenia generalnego do 30% kwoty referencyjnej.

Czasami porównuje się AEO do normy ISO 28000.

 

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl