RODO Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, że wszystkie nasze usługi szkoleniowe i doradcze wykonywane są dla Państwa w sposób tradycyjny tj. w trakcie bezpośredniego spotkania z Klientem, jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w związku z m.in. sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie usługi wykonujemy również w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Od 25 maja 2018 r. zaczynamy stosować przepisy o ochronie danych osobowych zawarte w unijnym rozporządzeniu, zwanym w skrócie RODO.

Ustawa o ochronie danych osobowych ma na celu przede wszystkim chronić osoby fizyczne, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane  przez różne podmioty, instytucje, organizacje.

Nowe regulacje przewidziane w aktach prawa UE, które powinny być wprowadzone przez ustawodawcę polskiego w trybie kolejnej nowelizacji kształtują się następująco:

 1. Zmiana definicji normatywnych:
 • dane osobowe;
 • przetwarzanie;
 • zbiór danych;
 • administrator;
 • podmiot przetwarzający;
 • zgoda;
 • naruszenie ochrony danych osobowych;
 • przedsiębiorca.

2. Szerszy zakres ochrony praw osób, których dotyczą dane;

 3. Nowe określenie zasad przetwarzania danych osobowych;

Proponujemy Państwu wykonanie kompleksowej usługi doradztwa w zakresie audytu dokumentacji zawierającej dane osobowe pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zmian wprowadzanych od maja 2018 roku, proponujemy także wdrożenie zasad RODO oraz przeprowadzenie szkoleń zgodnych z wymaganiami dot. ochrony danych osobowych RODO.

Usługa doradcza obejmuje min:

 • ocenę stanu istniejącego w stosunku do wymogów ustawy dot. ochrony danych osobowych;
 • pomoc przy utworzeniu polityki i instrukcji ochrony danych osobowych;
 • pomoc przy tworzeniu procedur dodatkowych;
 • pomoc przy identyfikacji zbiorów danych osobowych;
 • pomoc przy opracowaniu, wyborze i wdrożeniu środków organizacyjnych i technicznych do ochrony danych osobowych.

Program szkolenia obejmuje:

 • Ustawa o ochronie danych osobowych – definicja.
 • Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Obowiązki przedsiębiorstwa/instytucji jako Administratora Danych Osobowych.
 • Prawa osób, których dane dotyczą.
 • Udostępnianie danych a powierzenie przetwarzania danych.
 • Inspektor danych osobowych i jego obowiązki.
 • RODO – aspekty teoretyczne i praktyczne.
 • Uprawnienia kontrolne, procedura kontroli i kompetencje egzekucyjne Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Zmiany przepisów unijnych dotyczących obszaru ochrony danych osobowych.
 • Ćwiczenia.