Ankieta na NGO

Ankieta na NGO

Proszę o wypełnienie ankiety, która pozwoli na weryfikację Państwa projektu pod kątem możliwości dotacyjnych. Po dokonanej analizie otrzymają Państwo informację na temat odpowiednich źródeł wsparcia projektu.

Pola oznaczone * są wymagane.

  DANE KONTAKTOWE

  1. *Imię i nazwisko:
  2. *Telefon:
  3. *Adres email:

  DANE NGO

  1. *Nazwa Firmy:
  2. *Adres:
  3. *Adres e-mail:
  4. *Rodzaj NGO:
  5. *NIP:
  6. *KRS:
  7. *Czy posiadają Państwo 25% lub więcej kapitału lub praw głosu w drugim przedsiębiorstwie?

  8. Krótki opis NGO (pytania pomocnicze):

  • Czym Państwo się zajmujecie?

  • Jaki obszar działania (gmina, powiat, kraj)?

  • Czy produkt/usługa, które Państwo wprowadzicie będą innowacyjne?

  • Czy posiadacie Państwo doświadczenie/wykształcenie w zakresie jakim prowadzicie NGO?

  • Czy chcielibyście Państwo później rozwijać swoją działalność również w innym kierunku? Jeśli tak, to w jakim?


  9. Krótka charakterystyka planowanego projektu (np.: jakie maszyny, sprzęt należy zakupić, czy potrzebne jest uzyskanie zezwoleń, pracowników z uprawnieniami – wszystko co potrzebne do realizacji):

  10. Wstępny koszt projektu:
  11. Czy zostały rozpoczęte prace nad projektem?:

  12. W jaki sposób inwestycja będzie finansowana do momentu otrzymania dotacji?

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.