Ankieta dla Podmiotu Medycznego

Ankieta dla Podmiotu Medycznego

Proszę o wypełnienie ankiety, która pozwoli na weryfikację Państwa projektu pod kątem możliwości dotacyjnych. Po dokonanej analizie otrzymają Państwo informację na temat odpowiednich źródeł wsparcia projektu.

  DANE KONTAKTOWE

  1. *Imię i nazwisko:
  2. *Telefon:
  3. *Adres email:

  DANE PODMIOTU MEDYCZNEGO

  1. *Nazwa Firmy:
  2. *Adres:
  3. *Telefon:
  4. *Adres e-mail:
  5. *NIP:
  6. *REGON:
  7. *Data utworzenia:
  8. *Zakres świadczonych usług:
  9. *Czy udział dofinansowania NFZ w ogólnych przychodach w ubiegłym roku przekracza 50%?

  10. Wielkość kontraktu z NFZ:

  • *ROK 2020 [zł]:

  • *ROK 2021 [zł]:

  • *ROK 2022 [zł]:

  11. Wielkość średniorocznego zatrudnienia (tylko umowy o pracę):

  • *ROK 2020 [EPC]:

  • *ROK 2021 [EPC]:

  • *ROK 2022 [EPC]:

  12. Wielkość średniorocznego zatrudnienia (inne umowy i kontrakty):

  • *ROK 2020 [EPC]:

  • *ROK 2021 [EPC]:

  • *ROK 2022 [EPC]:

  13. Czy posiadają Państwo certyfikaty? Jeśli tak, proszę podać jakie:

  CEL DOFINANSOWANIA

  1. Miejsce realizacji:

  • *Województwo:

  • *Powiat:

  • *Miejscowość:

  2. Krótka charakterystyka inwestycji (np.: jakie prace budowlane będą wykonane, jakie maszyny, sprzęt należy zakupić, na co zostanie wykorzystana dotacja)?

  3. *Czy zostały rozpoczęte prace nad inwestycją?:

  4.*Harmonogram realizacji inwestycji

  • *Rozpoczęcie:

  • *Zakończenie:

  5. W jaki sposób inwestycja będzie finansowana do momentu otrzymania dotacji?

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.