Terminy

Dla Państwa informacji  zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi  informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych województwach, opracowany został harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Podane terminy odnoszą się do priorytetów i działań, w ramach których przewidziany został tryb konkursowy. Terminy rozpoczęcia naborów wniosków wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny. Z uwagi na szereg czynników warunkujących uruchomienie naborów, podane terminy mogą ulec pewnym zmianom.