O dotacjach

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w procedurze aplikowania o dotacje unijne od rozpoznania potrzeb Klienta, poprzez dobór odpowiedniego programu i działania, optymalizację projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny, przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów, zarządzanie projektem, aż po jego rozliczenie.

Naszym założeniem jest profesjonalne i kompleksowe podejście do procesu pozyskiwania dotacji, dlatego zanim podpiszemy ewentualną umowę na realizację usług doradczych, staramy się poznać potrzeby inwestycyjne Klienta i to zarówno w obrębie posiadanej infrastruktury jak i rozwoju zasobów ludzkich.

Oferta dotyczy sporządzania i składania wniosków o dotacje, dofinansowanie, refinansowanie, itp., z

  • Funduszy Europejskich, funduszy odpowiednich ministerstw, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • innych źródeł dofinansowania działalności gospodarczej i statutowej ze źródeł Unii Europejskiej i krajowych.