Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MŚP – woj. opolskie

Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP

 

TYP PROJEKTU:

  • głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
  • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią;
  • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;
  • zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach;
  • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu;6) audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu.

 

BENEFICJENT:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

POZIOM DOFINANSOWANIA:

  • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65 %
  • Średnie przedsiębiorstwa: 55 %
  • Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 2 000 000,00 PLN
  • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie: 15 952 000,00 PLN.

 

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW: od 09.12.2016 do 16.12.2016

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: CZERWIEC 2017