Dotacja- Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

Projekt: „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Działanie: 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

Poddziałanie: 3.1.2 Rozwój MŚP

DLA KOGO:

 •                            – mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

PROGRAM DOFINANSOWANIA:

Wsparcie będzie miało na celu podniesienie konkurencyjności sektora MŚP poprzez bony na doradztwo przeznaczone na zakup zewnętrznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym (świadczone przez IOB), mające na celu:

 •                             – wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw polegające na udzielaniu bonów na doradztwo m.in. w zakresie
 •                               opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania. Przedsiębiorcy w szczególności będą
 •                               korzystali z zaawansowanych, wyspecjalizowanych usług doradczych,
 •                             – w szczególności wdrożenie nowego produktu/usługi, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne,
 •                               certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, usługi usprawniające zarządzanie (optymalizacja procesów
 •                               logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów), analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i
 •                               wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Wsparcie nie będzie dotyczyło bieżącej działalności MŚP

MAX POZIOM DOFINANSOWANIA:

 •                             – 60 % kosztów kwalifikowanych projektu

MINIMALNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU:

 •                             – 10 000,00 PLN

MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU:

 •                             – 70 000,00 PLN

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 •                            – 31.08.2016 – 02.11.2016