Doradztwo w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Doradztwo w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa

W ramach zakończonego projektu KSU “Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa” oferujemy Państwu kontynuację tej usługi, której celem jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez poprawę zarządzania jego finansami, w tym w szczególności optymalizację relacji przychodów do kosztów, przy zastosowaniu prostych i szybkich do wdrożenia działań lub procedur.

Usługa w zakresie optymalizacji zarządzania finansami składa się z :

–     Etapu I – audytu optymalizacyjnego,

–     Etapu II – doradztwa we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień.

Etap I – audyt optymalizacyjny analizujący funkcjonowania przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach działalności, polegający
na przeprowadzeniu analizy w wybranych co najmniej trzech podobszarach pochodzących z co najmniej dwóch obszarów. Etap I zakończony jest raportem z przeprowadzonego audytu.

Do obszarów tych należą:

  1. Sprzedaż i marketing
  2. Telekomunikacja
  3. Finanse
  4. Księgowość
  5. Podatki
  6. Prawo

Etap II – doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych w etapie I rozwiązań lub usprawnień, a następnie uzgodnienie zakresu wdrożenia rekomendowanych w raporcie działań oraz powołanie zespołu projektowego w przedsiębiorstwie i opracowanie niezbędnej dokumentacji, procesów, a także rozwiązań w zależności od rodzaju wdrażanych rekomendacji i obszarów.

Czas realizacji usługi wynosi od 2 do 4 miesięcy i wprowadzany jest etapami, a płatność następuje po zakończeniu każdego z etapów.

Więcej informacji uzyskają Państwo w standardzie zamieszczonym poniżej:

Standard usługi systemowej KSU szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa – Kliknij