Doradztwo środowiskowe w ramach KSU

Doradztwo środowiskowe w ramach KSU

W ramach zakończonego projektu KSU „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska” oferujemy Państwu kontynuację tej usługi, której celem jest dostarczenie informacji przedsiębiorcom w zakresie uwzględnienia kwestii środowiskowych
w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz funkcjonowania zgodnie z przepisami prawa jak i  zasadami zrównoważonego rozwoju.

Usługa w zakresie ochrony środowiska składa się z :

  • Etapu I – audyt środowiskowy, identyfikacji stopnia spełniania wymogów prawnych,
  • Etapu II – wsparcie doradcze przy wdrażaniu działań rekomendowanych w etapie I,
  • Etapu III – szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

Etap I – audyt środowiskowy polega na przeprowadzeniu przeglądu  prawnego zgodności     z prawem ochrony środowiska (identyfikacji stopnia spełniania wymogów  prawnych).

Etap I zakończony jest raportem z przeprowadzonego audytu.

Raport będzie opracowany w oparciu o wyniki audytu środowiskowego w każdym ze wskazanych obszarów i będzie uwzględniać wszystkie informacje zawarte we wskazaniach      z poszczególnych analiz z działań audytowych.

Etap II – polega na doradztwie i wsparciu konsultanta we wdrożeniu zaleceń zawartych       w audycie środowiskowym, który umożliwi przedsiębiorcy działanie zgodne z wymaganiami prawnymi w oparciu o opracowane dokumenty.

Opracowanie powyższych etapów umożliwi przedsiębiorstwu zdobycie certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskiem w oparciu
o normę PN-EN ISO 14001:2005 lub rejestracji w systemie Ekozarządzania i Audytu EMAS. Działanie w oparciu o opracowane systemy umożliwi w przyszłości ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zachowanie zgodności   z odpowiednimi regulacjami prawnymi oraz spełnienie wymagań Unii Europejskiej.

Etap III – polega na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu wykorzystania narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania
ze środowiska oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

Szkolenie będzie miało na celu przekazanie praktycznej wiedzy umożliwiającej przedsiębiorcy samodzielne wykorzystywanie w przedsiębiorstwie narzędzi za pomocą, których można obliczać stopień korzystania danego podmiotu ze środowiska, a także opłaty
za korzystanie ze środowiska.

W ramach etapu III przedsiębiorca dodatkowo otrzyma bezpłatnie program na obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska dostosowany do potrzeb firmy.

Czas realizacji usługi wynosi od 3 do 5 miesięcy i wprowadzany jest etapami, a płatność następuje po zakończeniu każdego z etapów.

Więcej informacji uzyskają Państwo w standardzie zamieszczonym poniżej.

Standard usługi systemowej KSU w zakresie ochrony środowiska – Kliknij