Od 12 lipca nie będzie możliwości kopiowania dokumentów osobowych klientów

02 lip
kopiowanie dokumentów z danymi osobowymi

Od 12 lipca nie będzie możliwości kopiowania dokumentów osobowych klientów

Od 12 lipca nie będzie możliwości kopiowania dokumentów osobowych klientów, nie wyłączając paszportów, praw jazdy, kart pojazdu czy legitymacji osób niepełnosprawnych. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. poz. 53).

Skanowanie dowodów osobistych jest powszechną metodą dzięki której  firmy starają się zabezpieczyć przed kradzieżą sprzętu np. przy wypożyczeniu nart, samochodów czy transakcji bankowych. Jednak zdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych powielanie dokumentów jest ryzykowne – dzięki temu łatwo przygotować kopię oryginału i wykorzystać ją w przestępstwie, np. wyłudzając pożyczkę.

Od 12 lipca firmy będą mogły jedynie poprosić o okazanie dowodu i spisać dane niezbędne do weryfikacji osoby, z którą zawierają umowę. Zabronione będzie również tworzenie replik dokumentów, czyli np. dowodów kolekcjonerskich. Za złamanie przepisów będzie grozić kara nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. Kopiować dowody osobiste lub paszporty będzie można wyłącznie wówczas, gdy są one wykonane do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument został wydany.

Podmioty z niektórych sektorów nadal będą miały obowiązek przetwarzania szerszych informacji z dowodu, np. w ramach zapobiegania praniu pieniędzy, jednak w tych przypadkach będzie to wprost wynikało z przepisów prawa.

Zatem każdy przedsiębiorca kopiujący nie tylko dowody osobiste, lecz jakiekolwiek dokumenty powinien dokonać weryfikacji zgodności kopiowania pod kątem nowej ustawy. Jest to o tyle istotne, że po tym, jak kwestia kopiowania dowodów osobistych była często podnoszona przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w punktach usługowych zamiast kopiowania dowodów osobistych zaczęto kopiować inne dokumenty np. prawa jazdy czy rozmaite legitymacje. Nowa regulacja prawna nie dotyczy zatem jedynie dowodów osobistych, ale także takich dokumentów jak: tytuły wykonawcze wydawane przez sądy, odpisy prawomocnych orzeczeń sądowych, legitymacje służbowe zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej, czy prawo wykonywania zawodu lekarza.

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl