Od 1 maja 2019 obowiązuje nowy wzór Karty Przekazania Odpadu

08 maj
nowy wzór Karty Przekazania Odpadu

Od 1 maja 2019 obowiązuje nowy wzór Karty Przekazania Odpadu

Od 1 maja 2019 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. Nr 0, poz. 819).

Z dotychczasowo obowiązującej KPO usunięto rubrykę z numerem REGON oraz zniesiono obowiązek stawiania pieczątki firmowej dla wszystkich stron wskazanych na KPO – wystarczy sam podpis i data.

Podstawowe zasady dotyczące karty przekazania odpadów zostały zawarte w ustawie o odpadach (art. 69). Przede wszystkim kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady. Kartę przekazania odpadów trzeba wystawić w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, czyli po jednym dla każdego z posiadaczy odpadów, który przejmuje odpady. Jeżeli transportującym odpady jest inny podmiot niż przejmujący musimy wystawić 3 karty przekazania odpadów.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl