Ocena ryzyka zawodowego za pomocą metody JSA

16 wrz
oceny ryzyka zawodowego jsa

Ocena ryzyka zawodowego za pomocą metody JSA

Analiza ryzyka zawodowego za pomocą metody JSA jest metodą induk­cyjną, w której ryzyko zawodowe jest funkcją konsekwencji zdarzenia i prawdopodobieństwa zdarzenia. W metodzie JSA określane w definicji ryzyka prawdopodobieństwo skutków zdarzenia jest uszczegółowione i przed­stawione przez trzy parametry ryzyka, tj. częstotliwość występowania zagrożeń (F), możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody (A) i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia (O).

Analiza ryzyka prowadzona metodą JSA obejmuje etapy:

  • Oszacowanie ryzyka, tzn. określenie możliwych strat po­ przez określenie klasy konsekwencji C i prawdopodobień­stwa konsekwencji P
  • Wartościowanie ryzyka

Wartość określającą kategorię ryzyka wylicza się zgodnie z wzorem: P=F+O+A, gdzie:

F – Częstotliwość występowania zagrożeń

O – prawdopodobieństwo zdarzenia

A – możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody

 

Szacowanie wartości składowych parametrów prawdopodo­bieństwa konsekwencji w analizie bezpieczeństwa pracy JSA przedstawiono poniżej.

 

Tabela 1 Częstotliwość występowania zagrożenia

 

F – Częstotliwość występowania zagrożenia
WartośćCharakterystyka
1< 1 raz w roku
21 raz w roku
31 raz w miesiącu
41 raz w tygodniu
5Codziennie

 

Tabela 2 Prawdopodobieństwo zdarzenia

 

O – Prawdopodobieństwo zdarzenia
WartośćCharakterystyka
1Nieistotne
2Mało prawdopodobne
3Wyobrażalne
4Prawdopodobne
5Zwykłe

 

Tabela 3 Możliwość uniknięcia lub ograniczania szkody

 

A – Możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody
WartośćCharakterystyka
1Oczywiste
2Prawdopodobne
3Możliwe
4Niezbyt możliwe
5Niemożliwe

 

Tabela 4 Konsekwencje zdarzenia C szacowane są w czterech klasach

C – Konsekwencje zdarzenia
KlasaOpisCharakterystyka
C1NieznaczneNie powodujące niezdolności do pracy
C2MarginalneKrótka niezdolność do pracy
C3PoważneDłuższa niezdolność do pracy
C4Bardzo poważneŚmierć

 

Tabela 5 Po oszacowaniu parametrów ryzyko wartościowane jest z matrycy ryzyka:

 

Metoda JSA – Wartościowanie ryzyka
Klasa konsekwencji – C:Prawdopodobieństwo konsekwencji – P:
3-45-78-1011-1314-15
C112345
C223456
C334567
C445678

 

Tabela 6 Ryzyko wartościowane jest na trzech poziomach:

 

Kategoria ryzykaWartośćZalecenia decyzyjne
Ryzyko pomijalne1-2Praca nie może być rozpoczęta ani kontynuowana do czasu zmniejszenia ryzyka
Ryzyko akceptowalne3-5Zalecane zmniejszenie ryzyka lub utrzymanie na tym samym poziomie
Ryzyko nieakceptowalne6-8Wskazana kontrola

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl