Projekty UE zakończone

Zobacz nasze zakończone projekty:

1. Projekt „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska” – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dzięki któremu przedsiębiorcy mogli skorzystać z usług doradczych w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanych w 70% ze środków Unii Europejskiej.

 

2. Projekt “Nowe kwalifikacje: Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego i Audytor przepisów prawa” polegał na uzyskaniu kwalifikacji Pełnomocnika Systemu Zarządzania Środowiskowego i Audytora przepisów prawnych przez właścicieli, osoby współpracujące oraz pracowników Mikro, Małych, Średnich Przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego. Projekt był w 100% finansowany ze środków europejskich i stanowił dla przedsiębiorcy pomoc de minimis.

 

3. Projekt „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” skierowany był do Mikro i Małych Przedsiębiorstw, które charakteryzują się rocznym zużyciem energii ( w tym energii cieplnej, elektrycznej, mechanicznej i innych) nie mniejszym niż 500GJ (138,9 MWh)2. Projekt był w 100% finansowany ze środków europejskich
i stanowił dla przedsiębiorcy pomoc de minimis.

 

4. Projekt „Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa” przeznaczony był dla Mikro i Małych Przedsiębiorstw. Projekt dofinansowany był w 70% ze środków Unii Europejskiej, a jego celem był rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę zarządzania ich finansami.

 

5. Projekt „Ekologiczna świadomość w przedsiębiorstwach” finansowany był w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przeznaczony był dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jego celem był wzrost świadomości ekologicznej przedsiębiorstw z terenu całego kraju, poprzez podniesienie poziomu wiedzy w zakresie możliwych działań proekologicznych firm
oraz dostępnych źródeł ich finansowania.

 

6. Projekt “Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” przeznaczony był dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jego celem była poprawa dostępu do usług z zakresu rozwoju firmy przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w ramach której Klient skorzysta z usług: informacyjnej, doradczej oraz opieki nad klientem. Projekt finansowany był w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

7. Projekt “Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie: marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego przeznaczony był dla mikro, małych, a jego celem była poprawa efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, podniesienie zdolności operacyjnych przedsiębiorstwa oraz wzrost jego konkurencyjności poprzez wdrożenie nowych narzędzi marketingowych i sprzedażowych. Projekt finansowany był w 70% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

8. Projekt “Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” współfinansowany był w 70% z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu przedsiębiorstwa mogły skorzystać z usług doradczo-szkoleniowych w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną. Celem projektu było podniesienie konkurencyjności, rentowności i potencjału przedsiębiorstwa Klienta.