Tomasz Nalepka

Wykształcenie wyższe:

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu – Administracja, Specjalność – Samorząd Terytorialny – licencjat
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Administracja, Specjalność – Administrowanie podmiotami sektora publicznego – magister

Studia podyplomowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – inżynieria i zarządzanie bezpieczeństwem oraz ocena i redukcja ryzyka zawodowego      Politechnika Śląska – Wydział Górnictwa i Geologii

Uzyskane certyfikaty, zaświadczenia, uprawnienia:

 • British Standards Institution w Warszawie – Auditor Wiodący Systemów Zarządzania Środowiskowego zakończony egzaminem zatwierdzonym przez EARA (Environmental Association for Registered Auditors)
 • British Standards Institution w Warszawie – Kurs Auditora Wiodącego Systemów Zarządzania Jakością zakończony egzaminem zatwierdzonym przez IRCA (International Register for Certificated Auditors) oraz IATCA (International Auditor and Training Certification Association)
 • British Standards Institution w Warszawie – Kurs Auditora Wiodącego Systemów Zarządzania BHP wg norm PN-N 18001/OHSAS 18001
 • ISOQAR CEE Sp. z o.o. Warszawa – Kurs Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) wg normy ISO 27001:2005, zakończony egzaminem zatwierdzonym przez IRCA
 • Huta Częstochowa S.A. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Wojewódzki w Częstochowie – Szkolenie – „Jak wdrożyć System Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001”
 • Huta Częstochowa S.A. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Wojewódzki w Częstochowie – Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
 • VERLAG DASHOFER – szkolenie – „Opracowanie, wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2000“

Inne:

 • Szkolenie w ramach projektu PHARE nr PL 0007.03.02 – Prawo Unii Europejskiej i Polski w zakresie ochrony środowiska

Dodatkowe informacje:

 • Uprawnienia: Rzeczoznawca SKB  – wykonywanie ekspertyz i opinii z zakresu kosztorysowania i wycen robót budowlanych, uprawnienia SEP dozór – urządzeń wytwarzające, przetwarzające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne oraz urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
 • Wykładowca na uczelniach: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Politechnika w Białymstoku
 • Trener prowadzący szkolenia rejestrowane w IRCA auditora wiodącego norm ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 od roku 2010 r. dla SGS Polska
 • Prowadzenie szkoleń na auditora wiodącego dla Polskiej Akademii Jakości CERT, Polski Rejestr Statków –  ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 – od 2010 r.