Marcin Kuszaj

Wykształcenie:

– Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki; Technologia Ochrony wód i gleby.

– Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki; Ekotoksykologia i biomonitoring.

 

Uzyskane Certyfikaty:

– Szkolenie: „Opłaty i obowiązki wynikające z przepisów dot. odpadów i odpadów opakowaniowych”;

– Szkolenie: „Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie- praktyczne podejście do

obowiązujących wymagań prawnych oraz omówienie zmian w przepisach”;

– Szkolenie: „ Spełnienie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska i ich wpływ na ryzyko

biznesowe firmy.

– Szkolenie: „Odpady, opakowania i odpady opakowaniowe – Nowa sprawozdawczość i dokumentacja

po 23 stycznia 2016”

– Szkolenie: „Wymagania normy PN- EN ISO 9001:2015”;

– Szkolenie: „Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania”.