Marcin Kuszaj

Wykształcenie:

 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, kierunek – Technologia Ochrony wód i gleby
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – Ekotoksykologia i biomonitoring

Uzyskane Certyfikaty:

 • Szkolenie: Opłaty i obowiązki wynikające z przepisów dot. odpadów i odpadów opakowaniowych
 • Szkolenie: Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie- praktyczne podejście do obowiązujących wymagań prawnych oraz omówienie zmian w przepisach
 • Szkolenie: Spełnienie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska i ich wpływ na ryzyko biznesowe firmy
 • Szkolenie: Odpady, opakowania i odpady opakowaniowe – Nowa sprawozdawczość i dokumentacja po 23 stycznia 2016
 • Szkolenie: Wymagania normy PN- EN ISO 9001:2015
 • Szkolenie: Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania

Inne:

 • 8-letnie doświadczenie praktyczne w konsultingu przedsiębiorstw oraz opracowywaniu dokumentacji ISO i tematów z zakresu sprawozdawczości ochrony środowiska
 • Ekspert i doradca w dziedzinie rozwiązań praktycznych dotyczących gospodarki odpadami
 • Prelegent na konferencjach i seminariach z zakresu ochrony środowiska oraz systemów zarządzania
 • Udział kilkudziesięciu auditach wewnętrznych jako członek zespołu auditowego
 • Trener szkoleniowy – aktywny od ponad 8 lat w pracy dla sektora MŚP – realizuje szkolenia o podobnej tematyce (szkolenia z zakresu kompetencji menadżerskich)