Nowe zasady wydawania zleceń na wyroby medyczne

07 sty
nowe zasady wyroby medyczne

Nowe zasady wydawania zleceń na wyroby medyczne

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555) a także w nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Zdrowia z dnia 11.12.2019 r. Od 1 stycznia 2020 r. uproszczone zostały zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne. Nowe zasady wydawania zleceń na wyroby medyczne mają stanowić ułatwienie dla pacjentów, w szczególności osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Dotychczasowe zlecenia wystawione na starych zasadach i wzorach na zaopatrzenie na wyroby medyczne, zlecenia i naprawy wystawione do dnia 31 grudnia 2019 r. będą realizowane do końca 2020 r. jednak będą one wymagały potwierdzenia, w tym celu pacjent będzie musiał udać się do oddziału wojewódzkiego NFZ. W ramach potwierdzenia zainteresowany otrzyma kartę ważną maksymalnie do końca 2020 r. Każde kolejne zlecenie wystawiane w ramach karty nie będzie wymagało potwierdzenia w Oddziale Wojewódzkim NFZ.

Dzięki zmianie w prawie Pacjent już podczas wizyty np. u lekarza będzie mógł uzyskać potwierdzenie zlecenia z Narodowego Funduszu Zdrowia i bezpośrednio udać się do właściwego punktu (sklepu), realizującego zlecenia na wyroby medyczne.

Nowe rozwiązanie NFZ ma na celu poprawienie dostępności do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, szczególnie dla pacjentów z małych miejscowości, skąd do placówek Funduszu jest daleko. Daje także pewność, że zlecenie jest pozbawione błędów formalnych. Obecnie o ewentualnych błędach pacjent dowiaduje się najczęściej dopiero w trakcie wizyty w NFZ.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl