Normy ISO – rodzaje

28 kwi

Normy ISO – rodzaje

Normy ISO to dokumenty opracowane przez międzynarodowych, niezależnych specjalistów z danych dziedzin. Obejmują one szczegółowe informacje, wskazówki i praktyki odnoszące się do różnych aspektów działalności. Dzięki wdrożeniu norm ISO w przedsiębiorstwie można m.in. skutecznie poprawić efektywność firmy, zminimalizować ryzyko i zwiększyć wydajność pracy w organizacji. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się, jakie są rodzaje norm ISO, to zapraszamy do dalszej części artykułu.

Czym są normy ISO?

Normy ISO są dokumentami ustalanymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną zlokalizowaną w Genewie. Słowo “ISO” wywodzi się od greckiego wyrazu “isos”, które oznacza równość. Normy ISO wprowadza się w celu zwiększenia wydajności pracy, ulepszenia komunikacji handlowej i poprawy efektywności. Normy te umożliwiają udoskonalenie procesów produkcyjnych i koordynację działań związanych z ochroną środowiska. Co ważne, aktualnie wyróżnia się bardzo wiele rodzajów norm ISO.

Normy ISO – rodzaje

Istnieje wiele typów norm ISO, z którymi spotykamy praktycznie we wszystkich dziedzinach gospodarki. Ponadto liczba norm nieustannie rośnie. Co ciekawe każda z nich ma własny, indywidualny kod, który dostarcza informacji o tym, do jakiej serii przypisana jest dana norma. Do najpopularniejszych norm ISO zaliczają się standardy z serii:

 • 9000 – dotyczą przede wszystkim zarządzania jakością. Obejmują głównie wymagania z zakresu wprowadzania, ulepszania i kontrolowania systemu zarządzania jakością. Często poddawane są nowelizacjom. Norma ISO 9000 składa się z 4 podstawowych norm: ISO 9000:2015, ISO 9001:2015, ISO 9004:2009 i ISO 19011:2011.
 • 14000 – dotyczą systemu zarządzania środowiskiem. Pomagają organizacjom zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne i skutecznie wykorzystać dostępne zasoby.
 • 18000 – odpowiadają za bezpieczeństwo i higienę pracy.
 • 22000 –  dotyczą zarządzania bezpieczeństwem żywności. Zawierają wymagania niezbędne do spełnienia, aby umożliwić dostarczanie w pełni bezpiecznych wyrobów i usług. W skład normy ISO 22000 wchodzi: ISO 22000:2005, ISO/TS 22004:2005, ISO/TS 22003:2007 i ISO 22005:2007.
 • 22300 –  dotyczą one ciągłości działania.
 • 27000 – stanowią standard systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wskazują środki, które odnoszą się do 3 filarów bezpieczeństwa informacji – procesów, technologii i  ludzi.
 • 28000 – dotyczą zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw.
 • 31000 – dotyczą zarządzania ryzykiem.

Jak uzyskać certyfikat ISO?

Już wiecie Państwo, jakie są normy ISO. Teraz czas dowiedzieć się, jak zdobyć certyfikat ISO, aby zyskać w oczach klientów i kontrahentów. Otóż dokumenty te wydawane są przez specjalistyczne jednostki certyfikujące. Aby się o nie ubiegać, trzeba nawiązać z jednostką współpracę, podpisać umowę na certyfikację wdrożonego systemu zarządzania, a także uzyskać pozytywny wynik z audytu. Cały proces certyfikacji nie trwa długo. Należy jednak pamiętać, że problem może pojawić się w sytuacji, gdy audytor zauważy niezgodności we wdrożonym systemie zarządzania. W takim przypadku przedsiębiorstwo otrzymuje pewien czas na zniwelowanie niezgodności i kontakt z audytorem, który następnie sprawdza, czy błędy zostały usunięte w sposób prawidłowy. Jeśli okaże się, że liczba niezgodności jest bardzo wysoka, to audytor ma prawo do odmówienia wystawienia certyfikatu ISO. Jest to jednak niezwykle rzadka sytuacja.

Jak uzyskać certyfikat ISO szybko i bezproblemowo?

Aby pozytywnie ukończyć audyt certyfikujący i bezproblemowo uzyskać certyfikat ISO, trzeba dobrze przygotować system zarządzania, czyli wdrożyć go w przedsiębiorstwie. Proces ten można przeprowadzić samodzielnie lub z pomocą firmy doradczej, takiej jak nasza. Druga opcja jest dedykowana wszystkim tym, którzy chcą zaoszczędzić czas na sporządzaniu dokumentacji i chcą uniknąć błędów. Samodzielne wdrażanie ISO to spore wyzwanie. Aby dokonać tego poprawnie, trzeba mieć bardzo szeroką wiedzę z tego zakresu. Jeśli nie wiecie Państwo, jak odpowiednio przygotować system zarządzania, to zapraszamy serdecznie do skorzystania z oferty naszego zespołu.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl