Nasz klient wyróżniony na łamach lipcowego wydania czasopisma ,,ZARZĄDZANIE PLACÓWKA MEDYCZNĄ”

11 sie
zarządzanie placówką medyczną

Nasz klient wyróżniony na łamach lipcowego wydania czasopisma ,,ZARZĄDZANIE PLACÓWKA MEDYCZNĄ”

Przychodnia NZOZ Śródmieście-Biały Kamień sp. z o.o. w Wałbrzychu która jest naszym klientem została przedstawiona jako:

,,wysoko oceniana przez pacjentów”

oraz   posiadająca ,,dobre relacje z pacjentem”

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl