Nabór na dofinansowanie

08 lut
nabór na dofinansowanie

Nabór na dofinansowanie

UWAGA
DOTACJE

GDZIE

✔️ Ogólnopolski z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej

Program / Priorytet / Działanie:
2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Inteligentny Rozwój

KOMU

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa – z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego)

NA CO

Konkurs obejmuje typ projektu:

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek.
Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

ILE

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu – pomoc de minimis;

dla inwestycyjnej części projektu – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

KIEDY

04.03.2019 – 31.05.2019

📱 Zadzwoń do nas!
agm-konsulting.pl/kontakt

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl