Na czym polega ISO 9001?

15 lis
Na czym polega ISO 9001

Na czym polega ISO 9001?

Zapewne nie raz słyszałeś o certyfikacie ISO 9001, umożliwiającym osiągnięcie wydajności operacyjnej i osiągnięciu większej konkurencyjności. Zastanawiasz się jak go zdobyć? Jesteś ciekaw, jakie działania należy podjąć, aby wdrożyć ISO 9001 w swoim przedsiębiorstwie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule. Zapraszamy!

Norma ISO 9001 – co to jest?

ISO 9001 to norma zawierająca wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Jakością, mające zastosowanie dla wszystkich organizacji, które chcą bądź też z jakichś powodów muszą (np. wymóg klienta) dowieść jakości swoich wyrobów czy świadczonych usług, dążąc tym samym do zwiększenia zadowolenia klienta.

Norma ISO 9001 jest wdrażana zarówno w sektorach usługowym, produkcyjnym jak i medycznym. Dzięki niej organizacje mają szansę dopasować się do stale rosnących wymagań rynku i osiągnąć zrównoważony rozwój.

Certyfikat ISO 9001 – co to jest? Jak go uzyskać?

Certyfikat jest dokumentem wydawanym przez uprawnioną do tego celu Organizację, tzw. Jednostkę Certyfikującą. Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 jest potwierdzeniem, że działający w przedsiębiorstwie System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganymi normy ISO 9001 oraz wymaganiami przepisów prawnych powiązanych z normą.
Aby uzyskać certyfikat, należy spełnić wymagania normy ISO 9001.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu ISO 9001

Posiadając certyfikat ISO 9001, zyskujesz uznanie nie tylko w Polsce, lecz na całym świecie. Dzięki certyfikatowi ISO 9001 możesz zyskać w oczach obecnych jak i potencjalnych klientów, przyciągniesz inwestorów, zredukujesz bariery handlowe i zwiększysz zaufanie do marki. Ponadto zmotywujesz swoich pracowników do działania. Dodatkową zaletą posiadania certyfikatu ISO 9001 jest poprawa efektywności operacyjnej, czyli zmniejszenie liczby błędów przy jednoczesnym zwiększeniu korzyści.

Wdrożenie systemu ISO 9001

Aby wdrożyć system ISO 9001, należy przygotować odpowiednią dokumentację czyli m.in. opracować wymagane normą procedury, jak również dokładnie opisać jak pracuje dana organizacja uwzględniając każdy z procesów w niej zachodzących.

Konieczne jest również bieżące wypełnienie odpowiednich formularzy, np. dotyczących oceny dostawców, czy planowania szkoleń pracowniczych.
Należy pamiętać także o zaznajomieniu pracowników z wdrażanym systemem, np. poprzez przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych.

Po przygotowaniu dokumentacji i przeszkoleniu pracowników nadchodzi czas na audit wewnętrzny. Polega on na sprawdzeniu wewnętrznym organizacji odnośnie spełnienia przez nią wymagań normy ISO 9001 m.in. weryfikacji podlega przestrzeganie obowiązujących procedur, instrukcjami i zgodność z przepisami prawnymi dotyczącymi działalności organizacji. Należy pamiętać, że osoba przeprowadzająca audit musi przejść wcześniej specjalne szkolenie dla auditora wewnętrznego ISO 9001.

Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków, organizacja może zgłosić się do jednostki certyfikującej. W kolejnym etapie wykonywany jest audit przez akredytowaną firmę certyfikującą. Jeśli przedsiębiorstwo działa zgodnie z normą, otrzymuje certyfikat ISO 9001. Jeśli jednak zostaną znalezione jakiekolwiek niezgodności, firma ma obowiązek usunąć je, aby otrzymać dokument.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl