Na czym polega ISO 28000?

15 lis
Na czym polega ISO 28000

Na czym polega ISO 28000?

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z koniecznością stałej pracy na rzecz jego rozwoju. Nie wystarczy wysiłek włożony jedynie na początku – wręcz przeciwnie – właściciele firm powinni stopniowo wdrażać nowe pomysły, nieustannie udoskonalać działające schematy, odrzucać nieefektywne strategie i tworzyć nowe. Powinni skupić się na działaniach prowadzących do jeszcze większej optymalizacji pracy i funkcjonowania przedsiębiorstwa na co dzień.
Dla przedsiębiorstw biorących udział w procesie dostaw ładunków, podstawą jest wdrożenie normy ISO 28000. Co to jest i jak zastosować ją w swojej firmie?

ISO 28000 – co to jest?

ISO 28000 to norma wprowadzona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International Organization for Standardization), której celem jest regulacja i optymalizacja czynności związanych z bezpieczeństwem łańcucha dostaw, a także ograniczenie występowania niebezpiecznych zdarzeń związanych z tym zagadnieniem.

Norma jest przeznaczona dla wszystkich organizacji biorących udział w procesie dostaw ładunków, na każdym jego etapie, począwszy od wyboru kontrahentów, poprzez transport, spedycję, odprawy celne, magazynowanie i inne procesy mające zapewnić usługę dostawy ładunków z określonego miejsca do docelowego.

Określa ona ściśle wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem, m.in. wymaga szczegółowej analizy i oceny ryzyka na każdym etapie dostawy, oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia incydentów oraz nieprzewidzianych wypadków.

Uzyskanie certyfikatu ISO 28000 świadczy o tym, że dana firma wdrożyła zasady, dzięki którym na żadnym etapie procesu nie występują zagrożenia lub są one minimalizowane, a zarządzanie odbywa się zgodnie z normą i polityką bezpieczeństwa. Każde przedsiębiorstwo korzystające z łańcucha dostaw, niezależnie od wielkości, może ubiegać się o certyfikację.

Wdrożenie ISO 28000

Na czym polega wdrożenie ISO 28000? Przede wszystkim wymaga ono zastosowania się do wszystkich zasad Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw. Najpierw należy przeanalizować dokładnie każdy etap procesu związanego z dostawami w firmie pod kątem zarządzania i ocenić, które elementy wymagają poprawy i usprawnienia. Później można przejść do oceny ryzyka w kontekście bezpieczeństwa łańcucha dostaw, określić jego najbardziej zagrożone obszary, a także opracować właściwie procedury wraz z pozostałą wymaganą przez normę dokumentacją.

ISO 28000 szczegółowo reguluje kwestie związane z każdym elementem łańcucha dostaw: od wyboru przewoźnika, dokumentów przewozowych, przez sam przewóz towarów, stan i naprawę pojazdów, planowanie tras, spedycję, odprawy celne, po magazynowanie i przechowywanie, załadunek i rozładunek, a także lokalną dystrybucję. Dlatego też dokonywana analiza musi być niezwykle szczegółowa, a usprawnienia przeprowadzane kompleksowo. To, czy norma została wdrożona prawidłowo, oceniane jest przez Auditorów wewnętrznych a następnie przez jednostkę certyfikująca podczas auditu zewnętrznego.

Co daje przedsiębiorcy stosowanie ISO 28000? Przede wszystkim renomę godnego zaufania kontrahenta. Ułatwia reakcję na nieprzewidziane zdarzenia i zagrożenia, wpływa na efektywność i ciągłość dostaw. Znacznie poprawia bezpieczeństwo, zmniejsza ryzyko wypadków i przynosi realne korzyści finansowe – sprawne zarządzanie to redukcja kosztów.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl