Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych Dziwnówek

Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych Dziwnówek

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008

ZKP
wg normy
PN-EN 13369:2005

Budowa obiektów mieszkalnych i przemysłowych, roboty ziemne, produkcja i sprzedaży betonu towarowego, wyrobów betonowych, usługi transportowe, dŸwigowe oraz wynajem sprzętu budowlanego

Podukcja i sprzedaż bloczków, nadproży, kręgów, ogrodzeń betonowych

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl