Zakład Konserwacji i Napraw SprzętuP. Poż. GAŚŒNICA Mielec

Zakład Konserwacji i Napraw SprzętuP. Poż. GAŚŒNICA Mielec

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2000 Przeglądy, konserwację i naprawę sprzętu p. poż.
Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaœśniczy, znak i ewakuacyjne i p.poż.
Sprzedaż sprzętu, urządzeń gaśœniczych i artykułów p.poż. i bhp.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl