Usługi Stomatologiczne s.c. Izabela Kraczla-Bizoń, Zbigniew Bizoń Gliwice

Usługi Stomatologiczne s.c. Izabela Kraczla-Bizoń, Zbigniew Bizoń Gliwice

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenia stomatologicznego, w zakresie:

• świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, realizowanych w Poradni stomatologicznej przy ul. Gwiazdy Polarnej 50 w Gliwicach,

• świadczeń ogólnostomatologicznych, realizowanych w Poradni stomatologicznej przy ul. Kapelanów Wojskowych 2 d-e w Knurowie

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl