ToRoPoL sp. z o. o. Warszawa

ToRoPoL sp. z o. o. Warszawa

Norma Zakres Certyfikacji
ZKP
na zgodność z Dyrektywami Maszynowymi MD 98/37 i 2006/42/WE, Dyrektywą niskonapięciową LVD 2006/95/WE i Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE
System wdrożony niecertyfikowany
Projektowanie, produkcja i sprzedaż aparatury kontrolno-pomiarowej dla budownictwa i drogownictwa oraz kompleksowe wyposażenie laboratoriów badawczych.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl