Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tarnowskie Góry

Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tarnowskie Góry

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w ramach poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, poradni leczenia nerwic, poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz oddziału dziennego terapii uzależnień od alkoholu,
  • w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych,
  • w ramach Świetlicy Socjoterapeutycznej.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl