Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego Częstochowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego Częstochowa

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach świadczenia usług Państwowego Ratownictwa Medycznego w stanach nagłego zagrożenia życia, pozostawanie w całodobowej gotowości do udzielania świadczeń, organizowanie i wykonywanie transportu sanitarnego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i w ramach innych umów oraz udzielanie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej oraz wyjazdowej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl