Rafineria Nafty Jedlicze S.A. Jedlicze

Rafineria Nafty Jedlicze S.A. Jedlicze

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
System wdrożony niecertyfikowany
Przerób ropy naftowej i olejów przepracowanych, produkcja paliw silnikowych, olejów bazowych, olejów opałowych i rozpuszczalników. Usługi w zakresie produkcji mediów oczyszczania ścieków, kontroli ścieków i wód, transportu kolejowego i obsługi informatyczna

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl