Przychodnia Stomatologii Dzieci i Młodzieży JUNIORDENT II S.C. Kraków

Przychodnia Stomatologii Dzieci i Młodzieży JUNIORDENT II S.C. Kraków

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008 Udzielanie świadczeń stomatologicznych z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, protetyki, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, diagnostyki radiologicznej stomatologicznej oraz profilaktyki i higieny jamy ustnej

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl