Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna s.c. E. Jędrychowska, R. Jędrychowska – Skulik Słomniki

Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna s.c. E. Jędrychowska, R. Jędrychowska – Skulik Słomniki

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Udzielanie świadczeń zdrowotnych z dziedziny podstawowej opieki zdrowotnej wraz z pediatrią, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu chirurgii, urologii, dermatologii, endokrynologii, okulistyki, chorób płuc oraz ginekologii i położnictwa, a także opieki psychiatrycznej, świadczeń stomatologicznych z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, protetyki, profilaktyki i higieny jamy ustnej, a także diagnostyki laboratoryjnej.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl