Pro Femina Piotr Piech i in. spółka jawna Będzin

Pro Femina Piotr Piech i in. spółka jawna Będzin

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju hospitalizacji w trybie leczenia Chirurgii Jednego Dnia w zakresie: chirurgii ogólnej oraz ginekologii i położnictwa,
  • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: ginekologiczno-położniczej, ginekologicznej, seksuologicznej i patologii współżycia, chirurgicznej, neurologicznej, kardiologicznej, onkologicznej, immunologicznej, endokrynologicznej, diabetologicznej, logopedycznej,
  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie poradni lekarza POZ,
  • a także świadczeń diagnostycznych i profilaktycznych z zakresu pracowni USG, realizowanych w Będzinie przy ul. Krośnieńskiej 1.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl