Praktyka Lekarska Andrzej Krężlewicz Krośnice

Praktyka Lekarska Andrzej Krężlewicz Krośnice

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
System wdrożony niecertyfikowany
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: poradni lekarza POZ, poradni lekarza POZ dla dzieci, poradni pielęgniarki POZ, poradni położnej POZ; w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla uczniów w Gabinecie Medycyny Szkolnej, w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni neurologicznej, w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej, a także z zakresu medycyny pracy, realizowanych w Krośnicach przy ul. Parkowej 37,
  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: poradni lekarza POZ, poradni lekarza POZ dla dzieci, poradni pielęgniarki POZ, poradni położnej POZ oraz w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla uczniów w Gabinecie Medycyny Szkolnej, realizowanych w Kuźnicy Czeszyckiej przy ul. Kuźnica Czeszycka 47.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl