PPHU KOMART Sp. z o.o. Knurów

PPHU KOMART Sp. z o.o. Knurów

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2000
ISO 14001:1996
Letnie i zimowe utrzymanie dróg, wywóz odpadów komunalnych stałych i płynnych, składowanie odpadów komunalnych i niebezpiecznych, rekultywacja terenu, kompostowanie i higiena odpadów, budowa i modernizacja obiektów budowlanych oraz sprzedaż hurtowa
Dotacje na usługi szkoleniowe, doradcze i uzyskanie certyfikatu

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl