Poradnia Stomatologiczna „Dental-Service” Iwona Biela Łódź

Poradnia Stomatologiczna „Dental-Service” Iwona Biela Łódź

Norma Zakres Certyfikacji
 ISO 9001:2008 Usługi z zakresu dystrybucji i sprzedaży artykułów BHP i p. poż., odzieży ochronnej i roboczej oraz pozostałych środków ochrony indywidualnej. Udzielanie świadczeń stomatologicznych z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, protetyki, chirurgii stomatologicznej, radiologii i diagnostyki obrazowej oraz profilaktyki i higieny jamy ustnej

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl