POLIMED Sp. z o.o. Kraków

POLIMED Sp. z o.o. Kraków

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-EN 18001:2004
OHSAS 18001:2007
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • z zakresu poradni chirurgii ogólnej, poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej, poradni neurologicznej, poradni logopedycznej, poradni rehabilitacyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w tym Ośrodek Dzienny Rehabilitacji, świadczeń psychologicznych oraz pracowni radiologii i diagnostyki obrazowej, realizowanych w Krakowie na os. Piastów 40,
  • z zakresu poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej, poradni neurologicznej, poradni logopedycznej, poradni rehabilitacyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w tym Ośrodek Dzienny Rehabilitacji oraz świadczeń psychologicznych, realizowanych w Krakowie na os. Krakowiaków 43.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl