P.P.U.H FAMA Henryk Błaszczyk Skierniewice

P.P.U.H FAMA Henryk Błaszczyk Skierniewice

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2000 Usługi w zakresie transportu, spedycji, handel hurtowy i detaliczny wyposażeniem magazynowym, urządzeniami i œśrodkami czyszczącymi oraz innymi urządzeniami technicznymi i grzewczymi
Dotacje na usługi szkoleniowe, doradcze i uzyskanie certyfikatu

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl