Oœśrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr ANKO Wieluń

Oœśrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr ANKO Wieluń

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008 Usługi szkoleniowe z zakresu obsługi żurawi, suwnic oraz dŸwigów samochodowych HDS, eksploatacji i dozoru instalacji elektrycznych do 1kV i powyżej 1 kV, eksploatacji i montażu urządzeń gazowych i chłodniczych, eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych, spawacza w metodach: MAG (135), MIG (131), TIG (141), elektroda otulona (111), gazowe (311), magazyniera oraz operatora maszyn sterowanych numerycznie CNC (frezarki, tokarki, obrabiarki)

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl