NZOZ Zig-Med Sp. z o.o. Tarnobrzeg

NZOZ Zig-Med Sp. z o.o. Tarnobrzeg

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008 Usługi medyczne w zakresie laryngologii, endokrynologii, gastroenterologii, hepatologii, okulistyki, urologii, endoskopii, medycyny estetycznej, chirurgii ogólnej, chirurgii szczękowo – twarzowej, chirurgii urazowo – ortopedycznej, medycyny pracy, położnictwa i ginekologii oraz w ramach Chirurgii Jednego Dnia, a także wykonywanych badań endoskopowych oraz USG, położnictwa i ginekologii oraz w ramach Chirurgii Jednego Dnia

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl