NZOZ „Zdrowy Sobięcin” Sp. z o.o. Wałbrzych

NZOZ „Zdrowy Sobięcin” Sp. z o.o. Wałbrzych

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: poradni lekarza POZ, poradni lekarza POZ dla dzieci, poradni pielęgniarki POZ, poradni położnej POZ; w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: chirurgii ogólnej, otolaryngologicznej, neurologicznej, ginekologiczno-położniczej, dermatologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej; w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej; w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych; świadczeń w pracowni: rentgenodiagnostyki ogólnej oraz EKG; a także z zakresu medycyny pracy, realizowanych w Wałbrzychu przy ul. Marcelego Kosteckiego 2;
  • w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, realizowanych w szkolnym gabinecie stomatologicznym w Wałbrzychu przy ul. Henryka Jordana 4;
  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla uczniów w Gabinetach Medycyny Szkolnej, realizowanych w Wałbrzychu przy ul. Kłodzkiej 29;
  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: poradni lekarza POZ, poradni pielęgniarki POZ oraz świadczeń w pracowni EKG, realizowanych w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 10.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl