NZOZ WER-MED Dzierżoniów

NZOZ WER-MED Dzierżoniów

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: poradni neurologicznej, chirurgii onkologicznej, otolaryngologicznej, dermatologicznej, w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej, fizjoterapii domowej i rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/ oddziale dziennym oraz w rodzaju świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakresie świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, realizowanych w Dzierżoniowie przy ul. Parkowej 7, 9,
  • w rodzaju leczenia stomatologicznego i protetycznego w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, realizowanych w Witoszowie Dolnym 60,
  • w rodzaju leczenia stomatologicznego i protetycznego w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, realizowanych w Lutomii Dolnej 12,
  • w rodzaju świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakresie świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz w rodzaju rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych realizowanych w Świdnicy przy ul. Jodłowej 38.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl