NZOZ VITA Sp. z o.o. Nysa

NZOZ VITA Sp. z o.o. Nysa

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: lekarza POZ, pediatrii, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej, w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: otolaryngologii, badań i rehabilitacji zaburzeń równowagi, neurologii, logopedii, w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, a także leczenia stomatologicznego oraz pracowni ultrasonograficznej, realizowanych w Nysie przy ulicy Piłsudskiego 47,
  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: lekarza POZ oraz pediatrii, realizowanych w Wierzbięcicach.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl