NZOZ „Vita Longa” Sp. z o.o. Katowice

NZOZ „Vita Longa” Sp. z o.o. Katowice

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008 Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu neurologii, kardiologii, diabetologii, reumatologii, ginekologii i położnictwa, rehabilitacji leczniczej oraz leczenia stomatologicznego, a także badań USG i EKG

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl