NZOZ Ubezpieczalnia Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice

NZOZ Ubezpieczalnia Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008 Usługi z dziedziny podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologii, diabetologii, psychiatrii, dermatologii, chorób płuc i gruŸlicy, medycyny pracy, preluksacji, endokrynologii, alergologii, reumatologii, urologii, neurologii, a także wykonywanych badań w laboratorium analitycznym, badań endoskopowych, spirometrii oraz USG i EKG

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl