NZOZ „Śródmieście – Biały Kamień” Sp. z o.o. Wałbrzych

NZOZ „Śródmieście – Biały Kamień” Sp. z o.o. Wałbrzych

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: poradni lekarza POZ, poradni pielęgniarki POZ, poradni położnej POZ; w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: ginekologiczno-położniczej, otolaryngologicznej, neurologicznej, chirurgii ogólnej, alergologicznej, diabetologicznej, dermatologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologicznej; w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych; świadczeń w pracowni: rentgenodiagnostyki ogólnej, EKG oraz USG, realizowanych w Wałbrzychu przy ul. Piotra Wysockiego 24-24a;
  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: poradni lekarza POZ, poradni pielęgniarki POZ, poradni położnej POZ; w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych; świadczeń w pracowni: EKG, a także w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla uczniów w Gabinecie Medycyny Szkolnej, realizowanych w Walimiu przy ul. Bocznej 9;
  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla uczniów w Gabinecie Medycyny Szkolnej, realizowanych w Jugowicach przy ul. Głównej 34.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl